Không có bài viết để hiển thị

Mới nhất

Khóa huấn luyện “Điều trị huyết học và truyền máu trên thú nhỏ”

Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện chuyên đề tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với chủ đề "Điều trị huyết học và truyền máu trên thú nhỏ" do Giáo Sư Urs Giger, giáo sư của hai trường Đại học Pennsylvania (Mỹ) và Đại học Zürich (Thụy Sỹ), chủ tịch ủy ban Bệnh di truyền Hội Thú y thú nhỏ Thế giới (WSAVA) trực tiếp giảng dạy.

Thông báo – Tuyển tình nguyện viên cho Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (Miền Bắc)

THÔNG BÁO (V/v tuyển tình nguyện viên cho Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam) Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) cần tuyển tình nguyện viên để hỗ trợ công việc và tham gia...

Thông báo – Tuyển tình nguyện viên cho Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHO CHI HỘI THÚ Y THÚ NHỎ VIỆT NAM Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) cần tuyển tình nguyện viên để hỗ trợ công việc và tham gia tổ chức...

Khóa huấn luyện “Chuyên đề về Kỹ thuật chẩn đoán phòng thí nghiệm trên thú nhỏ”

Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện chuyên đề tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với chủ đề "Kỹ thuật chẩn đoán phòng thí nghiệm" do PGS.TS Nguyễn Tất Toàn giảng dạy.

Kế hoạch hoạt động năm 2019

Kế hoạch tổ chức 4 khóa huấn luyện dành cho các bác sĩ thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2019, dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt là: tháng 7, tháng 8 và tháng 11 năm 2019.