Gia nhập Hội

Để trở thành Hội viên của Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam, Anh/Chị vui lòng tải xuống và điền vào mẫu đơn bên dưới đây, sau đó scan hoặc chụp ảnh rồi gửi về Chi hội qua email register@vsava.com theo hướng dẫn phía dưới trang này để đăng ký làm hội viên.

1. HỘI PHÍ 2024 (Thông tin có giá trị cho năm 2024)

1.1 HỘI VIÊN CÁ NHÂN:

Hội phí 1 năm (2024; đóng đến 31/12/2024): 1.200.000 VNĐ/năm

Hội phí 3 năm (2024, 2025, và 2026): 3.000.000 VNĐ/3 năm

Ưu đãi: Hội viên cá nhân đã đóng hội phí ít nhất 5 năm liên tục (tính đến năm 2023): 2.000.000 VNĐ/3 năm

Lưu ý:

 • Để biết mình có đủ điều kiện hưởng ưu đãi khi đóng hội phí 3 năm hay không, Quý Hội viên vui lòng kiểm tra lại thư xác nhận hội viên của các năm trước,  hoặc gửi thư yêu cầu tra cứu về địa chỉ email register@vsava.com để được hỗ trợ.
 • Cá nhân từng là hội viên của các năm trước khi tham gia khoá huấn luyện của VSAVA trong năm 2024 mà chưa đóng hội phí năm 2024 sẽ phải đóng học phí theo mức “Không phải hội viên VSAVA năm 2024”.
1.2 HỘI VIÊN LÀ PHÒNG KHÁM THÚ Y/CÔNG TY/CHI CỤC THÚ Y:

Hội phí tính theo từng đơn vị, tối thiểu là 2 thành viên/đơn vị.

Hội phí 1 năm (2024; đóng đến 31/12/2024): 1.200.000 VNĐ/thành viên/năm

Hội phí 3 năm (2024, 2025, và 2026): 3.000.000 VNĐ/thành viên/3 năm

Ưu đãi:

 • Thành viên đã đóng hội phí ít nhất 5 năm liên tục (tính đến năm 2023): 2.000.000 VNĐ/3 năm đối với thành viên đó (xét theo mã số hội viên). Các thành viên khác trong cùng đơn vị chưa đạt điều kiện trên sẽ không được hưởng ưu đãi này.
 • Đơn vị đăng ký 10 suất sẽ được tặng 1 suất miễn phí.

Lưu ý:

 • Để biết đơn vị có bao nhiêu thành viên đủ điều kiện hưởng ưu đãi khi đóng hội phí 3 năm, Quý Đơn vị vui lòng kiểm tra theo danh sách công bố trên trang web của VSAVA tại https://vsava.com/danh-sach-hoi-vien-danh-du-vsava-nam-2024/, tìm lại thư xác nhận hội viên của các năm trước, hoặc gửi thư yêu cầu tra cứu về địa chỉ email register@vsava.com để được hỗ trợ.
 • Đơn vị từng là hội viên của các năm trước khi tham gia khoá huấn luyện của VSAVA trong năm 2024 mà chưa đóng hội phí năm 2024 sẽ phải đóng học phí theo mức “Không phải hội viên VSAVA năm 2024”.

Quyền lợi: Đơn vị đã đóng hội phí sẽ được quyền lựa chọn thành viên đi tham dự các khóa huấn luyện của VSAVA trong năm 2024, và được quyền thay đổi người tham dự theo chủ đề thích hợp.

1.3 HỘI VIÊN LÀ HỌC VIÊN CAO HỌC, SINH VIÊN NGÀNH THÚ Y:

Hội phí đóng đến 31/12/2024: 900.000 VNĐ/năm

Lưu ý: Sinh viên, học viên cao học vui lòng đính kèm thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học còn hiệu lực, hoặc giấy tờ chứng minh liên quan, và gửi cùng đơn đăng ký về địa chỉ email register@vsava.com.

 • Hội viên được xem là sinh viên, học viên cao học phải còn trong niên học của mình, căn cứ theo thông tin trên thẻ sinh viên, học viên cao học.
  Ví dụ: niên học ghi trên thẻ từ 2020-2025, bạn sẽ được hưởng mức hội phí dành cho sinh viên, học viên cao học đến cuối năm 2025; từ năm 2026 trở đi, hội phí cũng như học phí tham dự sẽ theo mức dành cho hội viên cá nhân.
 • Tên sinh viên, học viên cao học tham dự là cố định. Các trường hợp đổi tên, thay tên, hoặc đi thay sẽ không được chấp nhận.

2. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

Căn cứ theo Điều 7, Điều lệ Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam, Hội viên VSAVA có các quyền lợi:

 1. Ðược tham gia các hoạt động của Chi Hội;
 2. Ðược Chi Hội giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật thú y (với lệ phí ưu đãi). Ðược giúp đỡ thực hiện những sáng kiến, phát minh, những công trình nghiên cứu, sản xuất theo khả năng của Chi Hội. Ðược tham dự các hội nghị, hội thảo, trình diễn kỹ thuật, tham quan khảo sát, học tập ở trong và ngoài nước do Chi Hội tổ chức;
 3. Có quyền ứng cử, bầu cử vào Ban Chấp hành các cấp của Chi Hội, có quyền thảo luận, biểu quyết, chất vấn phê bình công tác của Chi Hội;
 4. Ðược đề nghị Chi Hội giúp đỡ các mặt sau:
  • Chủ trì các hợp đồng liên kết kinh tế, kỹ thuật thú y với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;
  • Phản biện cho các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành thú y thú nhỏ để báo cáo tại các hội nghị trong và ngoài nước hoặc bảo vệ các học vị Bác sĩ thú y, Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Thú y;
  • Tư vấn các vấn đề về chuyên môn chăn nuôi thú y và xây dựng bệnh xá thú y dân lập;
  • Phổ biến các kết quả nghiên cứu hoặc triển khai ứng dụng kỹ thuật mới ra diện rộng;
  • Ðược tự nguyện xin ra khỏi Chi Hội.

3. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG

 • Được ưu tiên đăng ký tham dự các khóa học chuyên ngành Thú y thực hành và Workshop thực hành.
 • Miễn 100% học phí trong các khóa học có tài trợ, chỉ đóng phí giáo trình, tea break và cơm trưa.
 • Giảm 50% phí tham gia Workshop thực hành.
 • Được nhận miễn phí 2 số Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú Y chuyên đề thú nhỏ (tháng 5 và tháng 12) hằng năm.
 • Được ưu tiên đăng ký tham gia tiệc dinner chính thức của chương trình WSAVA hằng năm.
 • Được ưu đãi khi tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên ngành do Hội Thú Y Thế Giới (WSAVA) và các Hội Thú y thú nhỏ trong khu vực Châu Á có liên kết với VSAVA tổ chức.
 • Hội viên liên tục 5 năm sẽ trở thành “Hội viên danh dự”.
 • Hội viên có nhiều nỗ lực đóng góp và hỗ trợ cho hoạt động của VSAVA sẽ được ưu tiên bầu chọn là hội viên danh dự.
 • Giảm 50% học phí và ưu tiên đăng ký tham gia workshop thực hành đối với hội viên danh dự.
 • Ban Thường vụ và Ban Tổ chức các khóa học, sự kiện sẽ được miễn học phí.
 • Tình nguyện viên sẽ được ưu tiên luân phiên tham dự 1-2 khóa miễn phí / năm.

4. CÁC BƯỚC ĐÓNG HỘI PHÍ

Cách 1: Đóng hội phí trực tiếp tại các khóa học.

Cách 2: Chuyển khoản hội phí vào tài khoản của Chi Hội:

 • Chủ tài khoản: Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam
 • Số tài khoản: 99 144 852 899
 • Nội dung chuyển khoản: Tên hội viên_Số điện thoại_Mục đích chuyển (Hội phí hay học phí)
  • Ví dụ: Phòng khám thú y A_0123456789_Hội phí 2024
 • Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
 • Địa chỉ: Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM

Bước 1:

 • Đối với các Anh/Chị cựu hội viên: Sau khi chuyển khoản, Anh/Chị vui lòng gửi email có đính kèm hình ảnh biên lai chuyển khoản thành công về địa chỉ email register@vsava.com để được xác nhận chuyển khoản, cũng như xác nhận đã đăng ký hội viên năm 2024 thành công.
 • Đối với các Anh/Chị hội viên mới: Sau khi chuyển khoản, Anh/Chị vui lòng gửi email có đính kèm hình ảnh biên lai chuyển khoản thành công kèm đơn đăng ký gia nhập Chi hội về địa chỉ email register@vsava.com để được xác nhận. Sau khi nhận được chuyển khoản, Chi Hội sẽ gửi email xác nhận đóng hội phí thành công cho anh chị kèm mã hội viên và hoàn tất quá trình đăng ký hội viên năm 2024.
 • Đối với các Anh/Chị đóng hội phí theo mức dành cho sinh viên, học viên cao học: ngoài hình ảnh biên lai chuyển khoản thành công và đơn đăng ký gia nhập Chi hội, Anh/Chị vui lòng đính kèm thêm hình ảnh thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học còn hiệu lực về email register@vsava.com để được xác nhận.

Bước 2:

 • Chờ email xác nhận chuyển khoản và đăng ký thành công.

Để đảm bảo quyền lợi hội viên, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo các bước trên. Nếu Anh/Chị có thắc mắc về cách thức đăng ký hoặc chuyển khoản, xin vui lòng gửi email về địa chỉ register@vsava.com để được giải đáp.