Gia nhập Hội

Để trở thành Hội viên của Chi hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam, bạn hãy tải xuống và điền vào mẫu đơn bên dưới đây, sau đó scan hoặc chụp ảnh rồi gửi về chi hội qua email register@vsava.com để đăng ký làm hội viên.

Lưu ý: Chỉ đóng hội phí sau khi VSAVA đã xử lý đơn đăng ký và liên hệ lại với bạn.

Tải đơn xin gia nhập hội về máy Xem Kế hoạch hoạt động năm 2017

1. HỘI PHÍ 2017 (Thông tin có giá trị cho năm 2017)

Đối với hội viên độc lập:

 • Hội phí đóng trước ngày 01/05/2017: phí hội viên sẽ là 1.000.000 VND.
 • Hội phí đóng từ 02/05 – 01/06/2017: phí hội viên sẽ là 1.500.000 VND.
 • Từ sau 02/06 – 30/12/2017: phí hội viên sẽ là 2.000.000 VND.

Đối với các Phòng Khám Thú Y, Công Ty, Chi Cục Thú Y

 • Mỗi đơn vị nếu đăng ký trên 2 hội viên, tên hội viên sẽ là tên đơn vị đăng ký và các đơn vị đã đăng ký được quyền thay đổi học viên theo chủ đề thích hợp.
 • Đơn vị đăng ký trên 10 hội viên sẽ là đơn vị hội viên danh dự.

Đối với học viên cao học, sinh viên ngành thú y

 • Đến ngày 01/05/2017: phí hội viên sẽ là 800.000 VND.
 • Từ 02/05 – 01/06/2017: phí hội viên sẽ là 1.200.000 VND.
 • Từ 02/06 – 30/12/2017: phí hội viên sẽ là 1.600.000 VND.

Đối với người không là hội viên muốn tham dự khóa học

 • Thu 100% học phí và các phí dịch vụ liên quan đến khóa học.

2. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

Căn cứ theo Điều 7, Điều lệ Chi hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam, Chi Hội viên có các quyền lợi:

 1. Ðược tham gia các hoạt động của Chi Hội;
 2. Ðược Chi Hội giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật thú y (với lệ phí ưu đãi). Ðược giúp đỡ thực hiện những sáng kiến, phát minh, những công trình nghiên cứu, sản xuất theo khả năng của Chi Hội. Ðược tham dự các hội nghị, hội thảo, trình diễn kỹ thuật, tham quan khảo sát, học tập ở trong và ngoài nước do Chi Hội tổ chức;
 3. Có quyền ứng cử, bầu cử vào Ban chấp hành các cấp của Chi Hội, có quyền thảo luận, biểu quyết, chất vấn phê bình công tác của Chi Hội;
 4. Ðược đề nghị Chi Hội giúp đỡ các mặt sau:
  • Chủ trì các hợp đồng liên kết kinh tế kỹ thuật thú y với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;
  • Phản biện cho các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành thú y thú nhỏ để báo cáo tại các hội nghị trong và ngoài nước hoặc bảo vệ các học vị Bác sỹ thú y, Thạc sỹ và Tiến sỹ thú y;
  • Tư vấn cho các vấn đề về chuyên môn chăn nuôi thú y và xây dựng các bệnh xá thú y dân lập;
  • Phổ biến các kết quả nghiên cứu hoặc triển khai ứng dụng kỹ thuật mới ra diện rộng;
  • Ðược tự nguyện xin ra khỏi Chi Hội.

3. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG

 • Được ưu tiên đăng ký tham dự các khóa học chuyên ngành Thú y thực hành và Workshop thực hành.
 • Miễn 100% học phí trong các khóa học có tài trợ, chỉ đóng phí giáo trình, tea break và cơm trưa.
 • Giảm 50% phí tham gia Workshop thực hành.
 • Sẽ được ưu tiên đăng ký tham gia tiệc dinner chính thức của chương trình WSAVA hằng năm
 • Hội viên liên tục 5 năm sẽ trở thành hội viên danh dự
 • Hội viên có nhiều nỗ lực đóng góp và hỗ trợ cho hoạt động của VSAVA sẽ được ưu tiên bầu chọn là hội viên danh dự.
 • Giảm 50% học phí và ưu tiên đăng ký tham gia workshop thực hành đối với hội viên danh dự.
 • Ban Thường Vụ và Ban Tổ chức các khóa học, sự kiện sẽ được miễn hội phí.
 • Các tình nguyện viên thú y sẽ được ưu tiên luân phiên tham dự 1-2 các khóa học miễn phí / năm.

4. CÁCH THỨC CHUYỂN KHOẢN HỘI PHÍ

 • Chủ tài khoản: Chi hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam
 • Số tài khoản: 991.448.52899
 • Nội dung chuyển khoản: Tên hội viên / Số điện thoại / Mục đích chuyển (hội phí hay học phí)
  • Ví dụ: Phòng khám Thú Y Chợ Lớn / 0908133148 / Hội phí 2017
 • Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
 • Địa chỉ: Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.