Chi hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam

124A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3523 4244 | Fax: +84 28 3519 0465
Email: [email protected] hoặc [email protected]