Bệnh lưỡi đen trên chó – Black tongue disease

Kế hoạch hoạt động năm 2024

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THÚ Y - THÚ NHỎ VIỆT NAM NĂM 2024 (THÔNG TIN DÀNH CHO HỘI VIÊN VSAVA) I. TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y CHUYÊN ĐỀ THÚ NHỎ Kế hoạch phát hành: định kỳ 2 số: số 4 (tháng 5 năm 2024) và số 8 (tháng 11 năm 2024).Số lượng: 700-800 cuốn/kỳ...

Học bổng MSD Animal Health – VSAVA 2022 dành cho sinh viên Thú y

Học bổng MSD Animal Health – VSAVA 2023 dành cho sinh viên Thú y

Công ty Dược Phẩm và Hóa Chất Toàn Cầu MSD Animal Health và Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) trân trọng thông báo chương trình: “Học bổng MSD Animal Health – VSAVA 2023” dành cho Sinh viên ngành Thú Y. Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam và Công ty MSD Animal Health tự...

Danh sách Hội viên Danh dự VSAVA năm 2023

Danh sách Hội viên Danh dự VSAVA năm 2024

VSAVA xin thông báo đến Quý Hội viên danh sách Hội viên Danh dự VSAVA năm 2024 (tính đến năm 2023). Theo quy định của Chi Hội Thú Y - Thú Nhỏ Việt Nam, Hội viên Danh dự là hội viên cá nhân hoặc đơn vị đã nộp hội phí 5 năm liên tục, tính đến năm liền trước của...

Bệnh lưỡi đen trên chó – Black tongue disease

Thông báo Hội phí năm 2024

THÔNG BÁO Hội phí năm 2024 TPHCM, ngày 20 tháng 12 năm 2023                             Kính gửi:   Quý Hội viên Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam                                                Quý Thầy Cô, Anh Chị và các Bạn sinh viên Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam (Vietnam Small Animal Veterinary Association – VSAVA) trực thuộc Hội Thú...

Danh sách Hội viên Danh dự VSAVA năm 2023

Danh sách Hội viên Danh dự VSAVA năm 2023

VSAVA xin thông báo đến Quý Hội viên danh sách Hội viên Danh dự VSAVA năm 2023 (tính đến năm 2022). Theo quy định của Chi Hội Thú Y - Thú Nhỏ Việt Nam, Hội viên Danh dự là hội viên cá nhân hoặc đơn vị đã nộp hội phí 5 năm liên tục, tính đến năm liền trước của...

Bệnh lưỡi đen trên chó – Black tongue disease

Thông báo Hội phí năm 2023

THÔNG BÁO Hội phí năm 2023 TPHCM, ngày 03 tháng 06 năm 2023                             Kính gửi:   Quý Hội viên Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam                                                Quý Thầy Cô, Anh Chị và các Bạn sinh viên Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam (Vietnam Small Animal Veterinary Association – VSAVA) trực thuộc Hội Thú...

Bệnh lưỡi đen trên chó – Black tongue disease

Kế hoạch hoạt động năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THÚ Y - THÚ NHỎ VIỆT NAM NĂM 2023 (THÔNG TIN DÀNH CHO HỘI VIÊN VSAVA) ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN Kế hoạch tổ chức 8 khóa huấn luyện dành cho các bác sĩ thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2023, dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt...

Học bổng MSD Animal Health – VSAVA 2022 dành cho sinh viên Thú y

Học bổng MEGAVET – VSAVA 2022 dành cho sinh viên Thú y

Công ty Thiết bị thú y MEGAVET và Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) trân trọng thông báo chương trình: “Học bổng MEGAVET – VSAVA 2022” dành cho Sinh viên ngành Thú Y. Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam và Công ty Thiết bị thú y MEGAVET tự hào với những đóng góp...

Bệnh lưỡi đen trên chó – Black tongue disease

Kế hoạch hoạt động năm 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VSAVA NĂM 2022 (THÔNG TIN DÀNH CHO HỘI VIÊN VSAVA) I. TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y CHUYÊN ĐỀ THÚ NHỎ Kế hoạch phát hành: định kỳ 2 số: số 4 (tháng 5 năm 2022) và số 8 (tháng 11 năm 2022).Số lượng: 700-800 cuốn/kỳ (100 trang).Giá bán: 35.000 VND/cuốn. II. ĐÀO TẠO...

Page 1 of 4 1 2 4