Tạp chí Hội

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú Y số 08-2021 (Mới nhất)

Để đặt mua tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú Y , xin vui lòng liên hệ:

ThS.BSTY. Nguyễn Thị Kim Tuyền
Điện thoại: 0907 896 607
Email: nguyenthikimtuyen.vet@gmail.com

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Giá tiền: 35.000 VNĐ/cuốn.
Giá cước chuyển phát: Phụ thuộc vào quãng đường và số lượng tạp chí.