Không có bài viết để hiển thị

Mới nhất

Kế hoạch hoạt động năm 2019

Kế hoạch tổ chức 4 khóa huấn luyện dành cho các bác sĩ thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2019, dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt là: tháng 7, tháng 8 và tháng 11 năm 2019.

Singapore VET – Oct 2019

Singapore VET Show - Limited time discount for VSAVA members.

Thông báo về việc đóng hội phí năm 2019

Ban chấp hành Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Hội viên về việc đóng hội phí cho năm 2019.

Khóa huấn luyện “Chuyên đề về Bệnh da liễu trên thú nhỏ”

Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện chuyên đề tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với chủ đề "Bệnh da liễu trên thú nhỏ" do Bác sĩ Nội trú Meng Siak giảng dạy.

Khóa huấn luyện “Kỹ thuật phẫu thuật bệnh lý ở xoang miệng, xoang mũi, khí quản, thực quản trên chó và hội chứng đường hô hấp trên chó mũi ngắn”

Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện chuyên đề tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề "Kỹ thuật phẫu thuật bệnh lý ở xoang miệng, xoang mũi, khí quản, thực quản trên chó và hội chứng đường hô hấp trên chó mũi ngắn" do Giáo sư Eric Viguier - Chuyên gia phẫu thuật thú nhỏ trường VetAgro Sup (Trường Quốc gia Thú Y Lyon, Pháp) giảng dạy.