Hình ảnh Khóa huấn luyện chuyên đề về nha khoa thực hành trên thú nhỏ tháng 4/2017

526

Khóa huấn luyện đào tạo “Chuyên đề về nha khoa trên thú nhỏ”

Thời gian: 22/04/2017
Địa điểm: Phòng 305, Giảng đường Cát Tường, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Hình ảnh Khóa huấn luyện chuyên đề về nha khoa thực hành trên thú nhỏ tháng 4/2017 Hình ảnh Khóa huấn luyện chuyên đề về nha khoa thực hành trên thú nhỏ tháng 4/2017 Hình ảnh Khóa huấn luyện chuyên đề về nha khoa thực hành trên thú nhỏ tháng 4/2017 Hình ảnh Khóa huấn luyện chuyên đề về nha khoa thực hành trên thú nhỏ tháng 4/2017 Hình ảnh Khóa huấn luyện chuyên đề về nha khoa thực hành trên thú nhỏ tháng 4/2017