Khóa huấn luyện “Kỹ thuật và phương pháp đọc kết quả xét nghiệm huyết học trên thú nhỏ”

1839

THƯ MỜI

Tham dự khóa huấn luyện chuyên đề

“Kỹ thuật và phương pháp đọc kết quả xét nghiệm huyết học trên thú nhỏ”

Kính gửi: Quý Hội viên, Quý Thầy Cô, Anh Chị và các bạn Sinh viên

Nhằm góp phần nâng cao kiến thức cũng như khả năng chuyên môn về chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa trên thú nhỏ dành cho các Bác sĩ Thú y tại Việt Nam, Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức Khoá Huấn luyện tháng 04/2021, chủ đề “KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TRÊN THÚ NHỎ”.

 • Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn
  • Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
  • Giảng viên cao cấp Bộ môn Thú Y Lâm Sàng
  • Khoa Chăn nuôi Thú y
 • Thời gian: Ngày 24, 25 tháng 04 năm 2021 (Thứ Bảy và Chủ Nhật)
 • Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
 • Học phí:
  • Cá nhân là Hội viên năm 2020, 2021: 1.700.000 VND
  • Cá nhân không là Hội viên năm 2020, 2021: 3.200.000 VND
  • Sinh viên/Học viên cao học là Hội viên năm 2020, 2021: 800.000 VND
  • Sinh viên/Học viên cao học không là Hội viên năm 2020, 2021: 1.600.000 VND
 • Cách thức đăng ký:
  • Quý Hội viên, Quý Thầy Cô, Anh Chị và các bạn Sinh viên vui lòng đọc các thông tin khác và đăng ký qua biểu mẫu đăng ký trên website tại

dangky.vsava.com/ce042021

Thời gian đăng ký đến hết ngày 22/04/2021 (Thứ Năm).

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

 • Ngày 24/04/2021 (Thứ Bảy)
  • 07:30 – 08:00 Đón tiếp học viên, phát tài liệu
  • 08:00 – 09:00 Xét nghiệm huyết học cơ bản
  • 09:30 – 10:00 Giải lao
  • 10:30 – 12:30 Xét nghiệm huyết học cơ bản (tiếp theo)
  • 12:30 – 13:30 Nghỉ trưa
  • 13:30 – 14:30 Các chỉ tiêu trong xét nghiệm huyết học
  • 14:30 – 15:00 Giải lao
  • 15:00 – 16:00 Các chỉ tiêu trong xét nghiệm huyết học (tiếp theo)
  • 16:00 – 16:30 Đặt câu hỏi và thảo luận
  • 16:30 – 17:00 Trao Giấy chứng nhận
 • Ngày 25/04/2021 (Chủ Nhật)
  • 08:00 – 12:00 Thực hành xét nghiệm trên máy xét nghiệm huyết học và thảo luận bài tập nhóm
  • 12:00 – 13:30 Nghỉ trưa
  • 13:30 – 15:30 Giải đáp bài tập và thảo luận chung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021
CHI HỘI THÚ Y THÚ NHỎ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH                           

PGS. TS. LÊ QUANG THÔNG          

Tài liệu đính kèm