Thông báo tạm hoãn các hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và điều chỉnh hội phí năm 2020

646

THÔNG BÁO

(V/v tạm hoãn các hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
và điều chỉnh hội phí năm 2020)

Kính gửi: Quý Hội viên, Quý Thầy Cô, Anh Chị và các bạn Sinh viên.

Từ đầu năm 2020, dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi-rút Corona (SARS-CoV-2) liên tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu suy giảm. Để tránh nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh, Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) sẽ tạm hoãn các Khoá Huấn luyện trong thời gian này. Kế hoạch hoạt động của VSAVA trong năm 2020 sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 và tuân theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, với mong muốn chia sẻ cùng Quý Hội viên, Quý Thầy Cô, Anh Chị và các bạn Sinh viên trong thời điểm khó khăn chung hiện nay, VSAVA chính thức điều chỉnh hội phí năm 2020 như sau:

Đối với hội viên độc lập:

  • Hội phí trong suốt năm 2020: 1.200.000 VND.

Đối với các Phòng Khám Thú Y, Công Ty, Chi Cục Thú Y

  • Hội phí trong suốt năm 2020:
    • Mức hội phí: 1.200.000 VND/thành viên/năm (tối thiểu 2 thành viên/đơn vị).

Đối với học viên cao học, sinh viên ngành thú y

  • Hội phí trong suốt năm 2020: 900.000 VND.

VSAVA sẽ tiếp tục có những thông báo mới căn cứ theo tình hình dịch bệnh. Rất mong Quý vị thông cảm và cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19.

TM. BAN CHẤP HÀNH  
    
CHỦ TỊCH            

PGS.TS. Lê Quang Thông

Tài liệu đính kèm