Kết quả chương trình học bổng Merck-VSAVA dành cho sinh viên thú y (12/2016)

Học bổng MSD Animal Health – VSAVA 2018 dành cho sinh viên Thú y

Công ty Dược Phẩm và Hóa Chất Toàn Cầu MSD Animal Health và Chi Hội Thú Y Nhỏ Việt Nam (VSAVA) trân trọng thông báo chương trình : “Học bổng MSD Animal Health – VSAVA 2018” dành cho sinh viên Thú y.   Chi Hội Thú Y Nhỏ Việt Nam hân hạnh hợp tác với công ty MSD Animal Health...

Học bổng Merck dành cho sinh viên thú y (8/2016)

Học bổng Merck dành cho sinh viên thú y (8/2016)

Công ty Dược phẩm và Hóa chất Toàn cầu Merck và Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) trân trọng thông báo chương trình: "Học bổng Merck dành cho sinh viên thú y". Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam và Công ty Merck Animal Health tự hào với những đóng góp trong lĩnh vực chăm sóc...

Thông báo về việc đóng hội phí năm 2016

Thông báo về việc đóng hội phí năm 2016

THÔNG BÁO (V/v Đóng Hội phí năm 2016) TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gởi: Quý Hội viên Chi Hội Thú Y-Thú Nhỏ Việt Nam. Chi Hội Thú Y-Thú Nhỏ Việt Nam trực thuộc Hội Thú y Việt Nam, được thành lập thông qua phiên Đại hội ngày 18/12/2010 và đã được công nhận bởi...

Page 2 of 2 1 2