Khóa huấn luyện “Bệnh lý nhãn khoa trên thú nhỏ”

162

THƯ MỜI

Tham dự khóa huấn luyện

“Bệnh lý nhãn khoa trên thú nhỏ”

Nhằm góp phần nâng cao kiến thức và khả năng chuyên môn về nhãn khoa trên chó mèo dành cho các Bác sĩ thú y của Việt Nam, Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện chuyên đề tại TP. Hà Nội với chủ đề “Bệnh lý nhãn khoa trên thú nhỏ” do Bác sĩ Cucu Kartini Sajuhi giảng dạy.

 • Thời gian: Ngày 16-17/03/2018
 • Địa điểm: Viện Thú Y Việt Nam (86 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội)
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Học phí:
  • Lý thuyết (16/03/2018):
   • Hội viên đã đóng hội phí 2018: 600.000 VND
   • Không là Hội viên VSAVA: 1.200.000 VND
   • Sinh viên (là Hội viên VSAVA 2018): 300.000 VND
   • Sinh viên (không là hội viên VSAVA 2018): 600.000 VND
   • Tình nguyện viên: Miễn phí
  • Thực hành (17/03/2018):
   • Hội viên đã đóng hội phí 2018: 1.000.000 VND
   • Không là Hội viên VSAVA: 2.000.000 VND

Nhằm đảm bảo chất lượng khóa học và để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ Chức, xin vui lòng đăng ký học trước ngày 10/03/2018 qua email register@vsava.com.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2018
CHI HỘI THÚ Y THÚ NHỎ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH                           

PGS. TS. LÊ QUANG THÔNG          

Thư mời CE VSAVA 03/2018
Chương trình CE VSAVA 03/2018

Tài liệu đính kèm