Thẻ: Hội thảo / Tập huấn

Mới nhất

Khóa huấn luyện “Chuyên đề về Kỹ thuật chẩn đoán phòng thí nghiệm trên thú nhỏ”

Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện chuyên đề tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với chủ đề "Kỹ thuật chẩn đoán phòng thí nghiệm" do PGS.TS Nguyễn Tất Toàn giảng dạy.

Kế hoạch hoạt động năm 2019

Kế hoạch tổ chức 4 khóa huấn luyện dành cho các bác sĩ thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2019, dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt là: tháng 7, tháng 8 và tháng 11 năm 2019.

Singapore VET – Oct 2019

Singapore VET Show - Limited time discount for VSAVA members.

Thông báo về việc đóng hội phí năm 2019

Ban chấp hành Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Hội viên về việc đóng hội phí cho năm 2019.

Khóa huấn luyện “Chuyên đề về Bệnh da liễu trên thú nhỏ”

Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện chuyên đề tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với chủ đề "Bệnh da liễu trên thú nhỏ" do Bác sĩ Nội trú Meng Siak giảng dạy.