Chương trình triệt sản chó mèo miễn phí – Lần 01/2016

Chương trình triệt sản chó mèo miễn phí – Lần 01/2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRIỆT SẢN CHÓ MÈO MIỄN PHÍ LẦN 01 - 2016 Nhằm hưởng ứng chiến lược "Phúc Lợi Động Vật - Animal Welfare" do Hội Thú Y thế giới (WSAVA) phát động, Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức thực hiện chuỗi các hoạt động đa dạng dành cho đối tượng là chủ...

Page 4 of 4 1 3 4