Kết quả chương trình học bổng Merck-VSAVA dành cho sinh viên thú y (12/2016)

Học bổng MSD Animal Health – VSAVA 2018 dành cho sinh viên Thú y

Công ty Dược Phẩm và Hóa Chất Toàn Cầu MSD Animal Health và Chi Hội Thú Y Nhỏ Việt Nam (VSAVA) trân trọng thông báo chương trình : “Học bổng MSD Animal Health – VSAVA 2018” dành cho sinh viên Thú y.   Chi Hội Thú Y Nhỏ Việt Nam hân hạnh hợp tác với công ty MSD Animal Health...

Kế hoạch hoạt động năm 2018

Kế hoạch hoạt động năm 2018

Kế hoạch tổ chức 5 khóa huấn luyện dành cho các bác sĩ thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2018, dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt là: tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 12 năm 2018.

Kế hoạch hoạt động năm 2017

Kế hoạch hoạt động năm 2017

Kế hoạch tổ chức 4 khóa huấn luyện và 1 tọa đàm dành cho các Bác sĩ Thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2017 dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt là: tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 12 năm 2017.

Học bổng Merck dành cho sinh viên thú y (8/2016)

Học bổng Merck dành cho sinh viên thú y (8/2016)

Công ty Dược phẩm và Hóa chất Toàn cầu Merck và Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) trân trọng thông báo chương trình: "Học bổng Merck dành cho sinh viên thú y". Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam và Công ty Merck Animal Health tự hào với những đóng góp trong lĩnh vực chăm sóc...

Kế hoạch hoạt động năm 2016

Kế hoạch hoạt động năm 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 THÔNG TIN DÀNH CHO HỘI VIÊN VSAVA I. TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y CHUYÊN ĐỀ THÚ NHỎ Kế hoạch phát hành: định kỳ 2 số: số 4 (tháng 5/ 2016) và số 8 (tháng 12/2016). Số lượng: 700-1000 cuốn/kỳ (100 trang). Giá bán: 35.000 VND/cuốn. II. ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CHUYÊN...

Thông báo về việc đóng hội phí năm 2016

Thông báo về việc đóng hội phí năm 2016

THÔNG BÁO (V/v Đóng Hội phí năm 2016) TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gởi: Quý Hội viên Chi Hội Thú Y-Thú Nhỏ Việt Nam. Chi Hội Thú Y-Thú Nhỏ Việt Nam trực thuộc Hội Thú y Việt Nam, được thành lập thông qua phiên Đại hội ngày 18/12/2010 và đã được công nhận bởi...

Page 3 of 3 1 2 3