Kế hoạch hoạt động năm 2018

1716

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VSAVA NĂM 2018

(THÔNG TIN DÀNH CHO HỘI VIÊN VSAVA)

I. TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y CHUYÊN ĐỀ THÚ NHỎ

 • Kế hoạch phát hành: định kỳ 2 số: số 4 (tháng 3,4 năm 2018) và số 8 (tháng 9, 10 năm 2018).
 • Số lượng: 700-1000 cuốn/kỳ (100 trang).
 • Giá bán: 35.000 VND/cuốn.

II. ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN

Kế hoạch tổ chức 5 khóa huấn luyện dành cho các bác sĩ thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2018, dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt là: tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 12 năm 2018 cụ thể như sau:

1. Tháng 3/2018

“Chuyên đề về Chẩn đoán và điều trị một số bệnh nhãn khoa trên chó”

 • Thời gian: ngày 16-17/03/2018 (Lý thuyết & Thực hành)
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Giảng viên: Dr. Cucu Kartini Sajuthi (Indonesia)

Ban tổ chức

  • ThS. Trịnh Thị Cẩm Vân
 • PGS. TS. Lê Quang Thông
 • ThS. Nguyễn Thị Huyền
 • ThS. Đỗ Thị Mộng Thơ
 • TS. Nguyễn Bá Tiếp

2. Tháng 5/2018

“Những lưu ý trong sử dụng kháng sinh trong điều trị thú nhỏ và một số kỹ thuật phẫu thuật trong điều trị thú nhỏ”

 • Thời gian: 12-13/05/2018
 • Địa điểm: TP. Buôn Mê Thuột
 • Giảng viên: PGS.TS Võ Thị Trà An và PGS.TS. Lê Quang Thông

Ban tổ chức

 • PGS. TS. Lê Quang Thông
 • ThS. Lương Huỳnh Việt Thắng
 • BSTY. Nguyễn Ngọc Trường Sơn
 • BSTY. Hồ Thiên Hương

3. Tháng 8/2018

“Chuyên đề về Diễn giải kết quả chẩn đoán Phòng thí nghiệm trong chẩn đoán bệnh trên thú nhỏ”

 • Thời gian: 04-05/08/2018 (Lý thuyết & Thực hành)
 • Địa điểm: TP.HCM
 • Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn

Ban tổ chức

 • ThS. Trịnh Thị Cẩm Vân
 • PGS. TS. Lê Quang Thông
 • ThS. Đỗ Thị Mộng Thơ
 • ThS. Nguyễn Thị Huyền
 • ThS. Thái Thị Mỹ Hạnh
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh
 • BSTY. Nguyễn Thị Kim Tuyền

4. Tháng 9/2018

“Chuyên đề về Hướng dẫn quy trình tiêm trên thú nhỏ tại Việt Nam”

 • Thời gian: 21-22/09/2018 (Lý thuyết & Thảo luận)
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Giảng viên: Chuyên gia WSAVA

Ban tổ chức

 • ThS. Trịnh Thị Cẩm Vân
 • PGS. TS. Lê Quang Thông
 • ThS. Đỗ Thị Mộng Thơ
 • ThS. Nguyễn Thị Huyền
 • ThS. Thái Thị Mỹ Hạnh
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh
 • BSTY. Nguyễn Thị Kim Tuyền

5. Tháng 10/2018

“Chuyên đề Phẫu thuật đường hô hấp trên thú nhỏ”

 • Thời gian: 26-27/10/2018 (Lý thuyết & Thực hành)
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Giảng viên: GS. Eric Viguier

Ban tổ chức

 • PGS. TS. Lê Quang Thông
 • ThS. Đỗ Thị Mộng Thơ
 • ThS. Nguyễn Thị Huyền
 • NCS. Vũ Ngọc Yến
 • BSTY. Nguyễn Thị Kim Tuyền

6. Tháng 11/2018

“Chuyên đề về Bệnh da liễu trên thú nhỏ”

 • Thời gian: 27-28/11/2018 (TP. Hà Nội) và 30/11 – 01-12/2018 (TP.HCM) (Lý thuyết & Thực hành)
 • Địa điểm: TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
 • Giảng viên: Dr. Meng Siak (chuyên gia WSAVA)

Ban tổ chức

 • PGS. TS. Lê Quang Thông
 • ThS. Đỗ Thị Mộng Thơ
 • ThS. Nguyễn Thị Huyền
 • TS. Nguyễn Bá Tiếp
 • ThS. Thái Thị Mỹ Hạnh
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh
 • BSTY. Nguyễn Thị Kim Tuyền

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG MERCK – VSAVA

Kết hợp cùng công ty Merck toàn cầu tuyển chọn hồ sơ, phỏng vấn và trao 2 suất học bổng cho sinh viên ngành Thú y năm thứ 2 và năm thứ 3. Trị giá mỗi suất là 2,500 $.

 • Thời gian: dự kiến tháng 5-11/2018
  • Tháng 3-4/2018: Biên soạn và nộp đề án
  • Tháng 8-9/2018: Thông báo
  • Tháng 11/2018: Tuyển chọn và Kết quả
 • Địa điểm: TP.HCM

Ban tổ chức

 • PGS. TS. Lê Quang Thông
 • ThS. Đỗ Thị Mộng Thơ
 • NCS. Vũ Ngọc Yến
 • BSTY. Tôn Thất Phước

IV. CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Kết hợp cùng công ty MSD Animal Health Việt Nam thực hiện chương trình phúc lợi động vật cho các trung tâm cứu hộ và chăm sóc thú cưng.

 • Thời gian: dự kiến tháng 4 và tháng 8/2018
 • Địa điểm: TP.HCM và Bình Dương hoặc Đồng Nai

Ban tổ chức

 • ThS. Thái Thị Mỹ Hạnh
 • ThS. Đỗ Thị Mộng Thơ
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh
 • BSTY. Nguyễn Thị Kim Tuyền

V. ĐẠI HỘI HỘI THÚ Y VIỆT NAM KHÓA VI (2018-2023)

 • Thời gian: Dự kiến trung tuần tháng 9 năm 2018
 • Địa điểm: TP. Hà Nội

VI. HỘI NGHỊ THÚ Y THÚ NHỎ THẾ GIỚI LẦN THỨ 43 (WSAVA CONGRESS)

 • Thời gian: 24-28/09/2018
 • Địa điểm: Singapore

VII. TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Đội ngũ tình nguyện viên của VSAVA gồm các sinh viên chuyên ngành Thú Y tình nguyện tham gia cộng tác với Chi Hội từ các trường Đại Học và THNN.

Quản lý đội tình nguyện viên:

 • NCS. Vũ Ngọc Yến

Mọi thông tin liên quan đến công tác tình nguyện, xin vui lòng liên hệ email vungocyen@vsava.com hoặc secretariat@vsava.com.

VIII. HỘI PHÍ VÀ QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

1. HỘI PHÍ 2018 (Thông tin có giá trị cho năm 2018)

Đối với hội viên độc lập:

 • Hội phí đóng trước ngày 01/04/2018: phí hội viên sẽ là 1.200.000 VND.
 • Hội phí đóng từ 02/04 – 01/06/2018: phí hội viên sẽ là 1.800.000 VND.
 • Từ sau 02/06 – 31/12/2018: phí hội viên sẽ là 2.400.000 VND.

Đối với các Phòng Khám Thú Y, Công Ty, Chi Cục Thú Y

 • Mỗi đơn vị nếu đăng ký trên 2 hội viên, tên hội viên sẽ là tên đơn vị đăng ký và các đơn vị đã đăng ký được quyền thay đổi học viên theo chủ đề thích hợp.
 • Đơn vị đăng ký trên 10 hội viên sẽ là đơn vị hội viên danh dự.
 • Thời hạn đóng hội phí: trước 01/04/2018.
 • Mức hội phí: 1.200.000 VNĐ/ thành viên/ năm.

Đối với học viên cao học, sinh viên ngành thú y

 • Đến ngày 01/04/2018: phí hội viên sẽ là 900.000 VND.
 • Từ 02/04 – 01/06/2018: phí hội viên sẽ là 1.400.000 VND.
 • Từ 02/06 – 31/12/2018: phí hội viên sẽ là 1.800.000 VND.

Đối với người không là hội viên muốn tham dự khóa học

 • Thu 100% học phí và các phí dịch vụ liên quan đến khóa học.

2. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

 • Được ưu tiên đăng ký tham dự các khóa học chuyên ngành Thú y thực hành và Workshop thực hành.
 • Miễn 100% học phí trong các khóa học có tài trợ, chỉ đóng phí giáo trình, tea break và cơm trưa.
 • Giảm 50% phí tham gia Workshop thực hành.
 • Sẽ được ưu tiên đăng ký tham gia tiệc dinner chính thức của chương trình WSAVA hằng năm
 • Hội viên liên tục 5 năm sẽ trở thành hội viên danh dự
 • Hội viên có nhiều nỗ lực đóng góp và hỗ trợ cho hoạt động của VSAVA sẽ được ưu tiên bầu chọn là hội viên danh dự.
 • Giảm 50% học phí và ưu tiên đăng ký tham gia workshop thực hành đối với hội viên danh dự.
 • Ban Thường Vụ và Ban Tổ chức các khóa học, sự kiện sẽ được miễn hội phí.
 • Các tình nguyện viên thú y sẽ được ưu tiên luân phiên tham dự 1-2 các khóa học miễn phí / năm.

3. CÁCH THỨC CHUYỂN KHOẢN HỘI PHÍ

 • Bước 1: Chuyển khoản hội phí vào tài khoản của Chi Hội:
  • Chủ tài khoản: Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam
  • Số tài khoản: 991.448.52899
  • Nội dung chuyển khoản: Tên hội viên / Số điện thoại / Mục đích chuyển (Học phí hay hội phí)
   • Ví dụ: Phòng khám thú y A / 0123456789 / Hội phí 2018
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
  • Địa chỉ: Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
  Bước 2:
  • Đối với các anh/chị cựu hội viên: Sau khi chuyển khoản, anh chị vui lòng gửi email có đính kèm hình ảnh biên lai chuyển khoản thành công về địa chỉ email register@vsava.com để được xác nhận. Sau khi đã nhận được chuyển khoản Chi Hội sẽ gửi email xác nhận đóng hội phí thành công cho anh chị và hoàn tất quá trình đăng ký hội viên.
  • Đối với các anh/chị hội viên mới: Sau khi chuyển khoản, anh chị vui lòng gửi email có đính kèm hình ảnh biên lai chuyển khoản thành công và đơn đăng ký gia nhập về địa chỉ email register@vsava.com để được xác nhận. Sau khi đã nhận được chuyển khoản Chi Hội sẽ gửi email xác nhận đóng hội phí thành công cho anh chị và hoàn tất quá trình đăng ký hội viên.

  Nhấn vào đây để tải đơn xin gia nhập hội về máy

  • Đối với các anh/chị đóng hội phí theo suất học viên cao học/sinh viên: vui lòng gửi email có đính kèm biên lai chuyển khoản thành công và thẻ học viên/sinh viên còn hiệu lực về email register@vsava.com để được xác nhận.
  Bước 3:
  • Chờ email xác nhận chuyển khoản và đăng ký thành công.

  Để đảm bảo quyền lợi hội viên, anh/chị vui lòng thực hiện theo các bước trên. Nếu anh chị có thắc mắc về cách thức đăng ký hoặc chuyển khoản xin vui lòng gửi email về địa chỉ register@vsava.com để được giải đáp.

IX. HÌNH THỨC TÀI TRỢ (DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ)

 1. Đặt mua Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y Chuyên đề Thú Y Thú Nhỏ.
 2. Tài trợ chi phí huấn luyện chuyên môn theo từng chuyên đề được nêu trong kế hoạch đào tạo và huấn luyện chuyên môn của VSAVA năm 2017 với các mức tài trợ như sau:
  • Nhà tài trợ kim cương: 50.000.000 VND trở lên
  • Nhà tài trợ vàng: 20.000.000 VND
  • Nhà tài trợ bạc: 10.000.000 VND
  • Nhà tài trợ đồng: từ 5.000.000 – 9.000.000 VND
 3. Tài trợ hiện vật.
 4. Tài trợ để duy trì hoạt động VSAVA.

X. QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

1. Nhà tài trợ kim cương

 • Logo Công ty (CT) được đặt trên backdrop.
 • Logo CT được in trên các ấn phẩm, tài liệu giảng dạy.
 • CT được trưng bày sản phẩm độc quyền.
 • CT được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.
 • CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.
 • CT được đăng 1 kỳ bài viết trên Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y Chuyên đề Thú nhỏ có nội dung giới thiệu về CT, sản phẩm, bài viết khoa học kỹ thuật có liên quan và được giới hạn trong 5 trang khổ giấy A4 hoặc được đăng quảng cáo trên Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y Chuyên đề Thú nhỏ theo quy cách 1 trang màu trong khổ A4.
 • CT được 10 suất tham gia miễn phí các khoá học do chính CT tài trợ (chỉ miễn phí Seminar, không miễn phí Workshop).

2. Nhà tài trợ vàng

 • Logo Công ty (CT) được đặt trên backdrop.
 • Logo CT được in trên các ấn phẩm, tài liệu giảng dạy.
 • CT được trưng bày sản phẩm độc quyền.
 • CT được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.
 • CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.

3. Nhà tài trợ bạc

 • Logo Công ty (CT) được đặt trên backdrop.
 • Logo CT được in trên các ấn phẩm, tài liệu giảng dạy.
 • CT được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.
 • CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.

4. Nhà tài trợ đồng

 • Logo Công ty (CT) được đặt trên backdrop.
 • CT được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.
 • CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.

5. Tài trợ hiện vật

 • Công ty (CT) được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.
 • CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.

6. Tài trợ với mục đích duy trì hoạt động Chi Hội

Thông qua việc đăng quảng cáo trên Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y Chuyên đề Thú Nhỏ, trong 2 kỳ tháng 5 và tháng 12 năm 2018.

 • Mức tài trợ 6.000.000 VND: Công ty được quảng bá hình ảnh, thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên 1 trang phụ bản 1 của 1 kỳ Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y Chuyên đề Thú nhỏ.
 • Mức tài trợ 5.000.000 VND: Công ty được quảng bá hình ảnh, thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên 1 trang phụ bản 2 hoặc phụ bản 3, 4… của 1 kỳ Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y Chuyên đề Thú nhỏ.

CHI HỘI THÚ Y THÚ NHỎ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH                     

PGS.TS. Lê Quang Thông        

Tài liệu đính kèm