Khóa huấn luyện “Điều trị phẫu thuật cơ bản các bệnh tai mũi họng”

798

THƯ MỜI

Tham dự khóa huấn luyện

“Điều trị phẫu thuật cơ bản các bệnh tai mũi họng”

Nhằm góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng phẫu thuật trên thú nhỏ dành cho các Bác sĩ thú y của Việt Nam, Chi hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện đào tạo “Điều trị phẫu thuật cơ bản các bệnh tai mũi họng” do Giáo sư Philip Moses (Chuyên gia phẫu thuật trên thú nhỏ) trực tiếp giảng dạy.

  • Thời gian: Ngày 26/11/2016
  • Địa điểm:
    • Học lý thuyết (seminar) ngày 26/11/2016: Giảng đường Cát Tường, phòng 305, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Khóa học bao gồm 1 ngày lý thuyết (Seminar), có tài trợ nên hội viên VSAVA năm 2016 sẽ được miễn học phí. Tuy nhiên, xin quý học viên vui lòng tự chuẩn bị cơm trưa khi tham gia khóa học.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổ Chức chuẩn bị tài liệu cho khóa học, các hội viên vui lòng đăng ký trước ngày 24/11/2016. Đối với những hội viên đăng ký sau ngày 24/11/2016 hoặc đăng ký tại chỗ, Ban Tổ Chức sẽ không đảm bảo có đủ tài liệu ngay, nhưng sẽ tùy theo số lượng tài liệu còn dư hoặc hội viên sẽ tự photo lại tài liệu đã in.

Mọi việc đăng ký xin vui lòng gởi đến email: caonaman@gmail.com.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016
CHI HỘI THÚ Y THÚ NHỎ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH                           

Th.S.TRỊNH THỊ CẨM VÂN         


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

“ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CƠ BẢN CÁC BỆNH TAI MŨI HỌNG”

Chuyên đề: “Điều trị phẫu thuật cơ bản các bệnh tai mũi họng” do Giáo sư Philip Moses, Chuyên gia phẫu thuật trên thú nhỏ trực tiếp giảng dạy

  • Thời gian: 26/11/2016
  • Địa điểm:
    • Lý thuyết: Phòng 305, Giảng đường Cát Tường, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
  • Phiên dịch: PGS. TS. Lê Quang Thông – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (Ngày 26/11/2016 – Thứ 7)

Buổi sáng:
07:30 – 08:00: Đón tiếp học viên, phát tài liệu.
08:00 – 09:00: Hội chứng đường hô hấp trên các giống chó mõm ngắn.
09:00 – 10:00: Liệt thanh quản.
10:00 – 10:15: Nghỉ giữa giờ.
10:15 – 11:15: Chứng xẹp khí quản.
11:15 – 12:15: Phẫu thuật cắt bỏ khí quản – Tạm thời và vĩnh viễn.

Buổi chiều:
13:30 – 14:30: Điều trị lỗ rò giữa xoang mũi và miệng.
14:30 – 15:30: Các bệnh tai ngoài – Phẫu thuật cắt bỏ vành bên.
15:30 – 16:00: Nghỉ giữa giờ.
16:00 – 17:00: Phẫu thuật cắt bỏ ống và túi tai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016
CHI HỘI THÚ Y THÚ NHỎ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH                           

Th.S.TRỊNH THỊ CẨM VÂN         

Tài liệu đính kèm